Matemàtiques

Jo crec que la meva nota de matemàtiques sera un 5 i per millorar aquesta nota la propera evaluació  intentaré estar mes atenta, esforçarme molt mes , fer mes exercicis a casa apart dels deures al menys els dies que tinc matemàtiques, si no entec cualque cosa demanar-lo lo mes rapid possible , no faltar a classe , intentar entendre el tema desde el principi i no pensar que es molt complicat y que no ho entenc ,estar mes atenta a les explicacions i fer els deures cada dia .

Consultare la pàgina de matemàtiques de  UNICOOS

Ejercicios resueltos  Matemáticas 4º ESO ejercicios y problemas resueltos opciones A y B

Matemàtiques a edu365